istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts

Anaerobic capacities in kicking combat sports | Croatian science fundation project, No: 6524, head investigator Dražen Čular

CILJEVI PROJEKTA:

(O1) Uspostava laboratorija za udaračke borilačke sportove.
(O2) Detekcija stanja i relacija rezultata antropološkog statusa, rezultatskog uspjeha i anaerobnih kapaciteta.
(O3) Konstrukcija mjernog instrumenta za procjenu specifičnih anaerobnih kapaciteta u udaračkim borilačkim sportovima (taekwondo, karate, kickboxing).
(O4) Izrada elektroničke baze podataka.
(O5) Diseminacija rezultata i trening sudionika
(O6) Publikacija sveučilišnog udžbenika i normativa po sportu spolu i uzrastu.

METODOLOGIJA:

UZORAK:
a) taekwondo,
b) karate
c) kick-boxing

VARIJABLE:
a) identifikacije i klasifikacije ispitanika
b) detekcije antropometrijskog statusa
c) detekcije anaerobnih kapaciteta

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA:
a) elektroničkim putem
b) terenskim mjerenjima

LABORATORIJ:

USPOSTAVA LABORATORIJA predstavlja iskorak u cilju podizanja kvalitete rada i postizanja vrhunskih sportskih rezultata u udaračkim borilačkim sportovima. Ideja je naslonjena na potrebu trenera za podacima i spoznajama temeljem kojih bi se provodila kvalitetna selekcija i dizajnirao što primjereniji trenažni proces.

BAZA PODATAKA sadržava rezultate koje unose istraživači i educirani treneri po standardiziranim protokolima. Po završetku projekta web stranica i elektronička baza podataka trajno ostaju na usluzi zainteresiranim znanstvenicima, stručnjacima i trenerima.